L’osteopatia o medicina osteopàtica és una medicina alternativa desenvolupada pel doctor Andrew Taylor Still, a partir d’un sistema de diagnosi i tractament on es posa una atenció especial en l’estructura i els problemes mecànics del cos.

Tots el sistemes del cos treballen conjuntament, estàn relacionats, i per tant els trastorns en un sistema poden afectar el funcionament dels altres. L’osteopatia és per tant una pràctica de tipus holístic.

El tractament, que es denomina manipulació osteopàtica, consisteix en un sistema de tècniques orientades a alleujar el dolor, restaurar funcions i promoure la salut i el benestar.

Busca recuperar l’equilibri corporal perdut, reactivant els seus mecanismes d’autocuració.
El tractament depèn d’una evalucació coroporal completa, del tipus de lesió i del pacient. Cap tractament és igual a un altre i s’emprèn sempre des d’un enfoc personal únic.

Lo mejor que un osteópata puede hacer es volver operativas las fuerzas que existen dentro del propio cuerpo“. – A.T. Still

L’osteopatia o medicina osteopàtica és una medicina alternativa desenvolupada pel doctor Andrew Taylor Still, a partir d’un sistema de diagnosi i tractament on es posa una atenció especial en l’estructura i els problemes mecànics del cos.

L’osteopatia o medicina osteopàtica és una medicina alternativa desenvolupada pel doctor Andrew Taylor Still, a partir d’un sistema de diagnosi i tractament on es posa una atenció especial en l’estructura i els problemes mecànics del cos.

L’osteopatia o medicina osteopàtica és una medicina alternativa desenvolupada pel doctor Andrew Taylor Still, a partir d’un sistema de diagnosi i tractament on es posa una atenció especial en l’estructura i els problemes mecànics del cos.

L’osteopatia o medicina osteopàtica és una medicina alternativa desenvolupada pel doctor Andrew Taylor Still, a partir d’un sistema de diagnosi i tractament on es posa una atenció especial en l’estructura i els problemes mecànics del cos.